Камери вече и в пунктовете за годишни технически прегледи

Публична тайна е, че голям процент от прегледите за техническа изправност на автомобилите в България са фиктивни. Често автомобилът не стига до пунктовете, въпреки че това документално е отразено", заяви и.д изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация" Любомир Христов.


Нововъведенията са част от предстоящите промени в Закона за движението по пътищата.

Предвижда се персонализиране на отговорностите на служителите. Към момента прегледът се извършва
от комисия от трима членове, чиито функции не са регламентирани. Лицата преглеждат едно и също нещо едновременно и съответно носят колективна отговорност или безотговорност.

Имайки предвид европейския опит в тази посока се предвижда да се премахне комисията и да се вмени отговорност на едно единствено лице - техническия специалист, който ще извършва целия преглед и ще носи отговорност за заключенията по отношение на техническата изправност на автомобила.

Ръководителят на дейността ще отговаря за това, че техническото лице е проверил автомобила, идентифицирал е превозното средство, отразил е документално всички изискуеми данни - платен пътен данък, различните задължителни застраховки, които трябва да бъдат платени от собствениците на автомобили.

Задължение на собственика ще бъде да оборудва пункта със система за видеонаблюдение, чрез която ще се заснема самият преглед и офиса на ръководителя на дейността с цел да се гарантира реалното извършване на прегледа и последващия контрол.

Друга новост е отнемането на разрешителното за извършване на периодични прегледи на организации, които са издали документ, удостоверяващ техническата изправност на автомобила, без да бъде извършен самия преглед.

Към момента разрешението се отнема при установяване на две еднакви по вид нарушения с влезли в сила наказателни постановления.


Източник: hwww.dnes.bg

 

ГТП Люлин

     В нашият пункт за годишни технически прегледи можете да минете на задължителният по закон технически преглед вашият лек автомобил, автомобил 4х4, товарен автомобил (до 3.5 тона), ремарке и мотоциклет.

Годишни технически прегледи на автомобили (4х4), товарни автомобили до 3.5 тона, мотоциклети и ремаркета - ГТП Люлин © 2018 - 2021. Всички права запазени! Този сайт е създаден от Website Studio.